Werkproces 2.2 – Levert licht- en/of beeldinstallatie op