Werkproces 2.3 – Richt de producuctielocatie in en bouwt af