Werkproces 2.6 – Repeteert techniek ten behoeve van voorstelling