Werkproces 3.2 – Verzamelt informatie over de productie